Đam Mê Đá Gà Phải Có Hội Mới Vui Đúng Không Anh Em?

Đam Mê Đá Gà Phải Có Hội Mới Vui Đúng Không Anh Em

Những ai không cùng tần số, đời sống tinh thần và cách nghĩ giống bạn, họ sẽ tự động tách rời khỏi bạn. Mình già rồi chúng nó không mòi vì trê già nói nhiều hay soi. Những ai có cùng tần số và nhận thức về đời sống giống bạn, họ sẽ lần lượt …

Đọc Thêm