Gà Đá Trong Lòng Anh Em Sư Kê

Gà Đá Trong Lòng Anh Em Sư Kê. Đá gà trực tiếp. DAGATRUCTIEP.LIVE

Đang ra lông trưởng thành, lông đuôi đang ra. Lúc đó để 5 khoai vì đang ra lông, dòng song song như vậy là rất mềm. Xám này chưa mở mỏ nên trại cũng chỉ b.á.n bóng với gi.á mềm. Lúc trại đăng lên là bán bóng mà. Hihi khách rất là tuyệt vời, chịu …

Đọc Thêm