Gà Danh Thomo – Gà Que Chân Xanh 3Kg4 – Thành Tích 9X

Que chân xanh 3k4. Thành tích 9x bất bại. Cho về hưu làm nọc duy trì nòi giống.

Nguồn : ANH TÍNH GAKING